Aktualizované znenie

Zmenka "bez protestu" podľa zák.č.191/1950 Sb. (zmenkový a šekový)

vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Tlačivá nevyplnenej zmenky a biankozmenky "bez protestu"

Vytvorte si online vlastnú zmenku "bez protestu" a kliknite na "Stiahnuť zmenku"

Zmenka

Miesto vystavenia zmenky
Dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)

ZA TÚTO ZMENKU ZAPLATÍM "BEZ PROTESTU"

sumu:
suma slovom:
komu:
, nar.: , bydlisko: , občan:
, IČO: , sídlo:
, IČO: , sídlo: , zast.:
dňa (dátum splatnosti):
miesto splatnosti:
Účastníci zmenkového vzťahu svojimi podpismi na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Účastníci sa dohodli, že prípadné spory budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o, so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Rozhodcom môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.
dlžník zo zmenky (vystaviteľ):
nar.: bydlisko: občan:
IČO: sídlo:
> IČO: sídlo: zast.:
podpis dlžníka zo zmenky (vystaviteľa)


Zmenečné ručenie: Ručiteľ:
nar.: bydlisko: občan:
IČO: sídlo:
IČO: sídlo: zast.:
podpis ručiteľa
Poslať vytvorenú zmenku na túto emailovú adresu: