Aktualizované znenie

Zmenka "bez protestu" podľa zák.č.191/1950 Sb. (zmenkový a šekový)

vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Tlačivá nevyplnenej zmenky a biankozmenky "bez protestu"

Ako postupovať pri vypĺňaní zmenky na stránke zmenka-vzor.sk?

Pri vytvorení vlastnej zmenky - tlačiva postupujte podľa nasledovných krokov. Náležitosti zmenky sú rozdelené do 9 (deväť) krokov:

 • (t.j. miesto, kde bola zmenka napísaná – vystavená).
 • Môžete uviesť napríklad “Bratislava”, prípadne „Vysoká 4, Bratislava“.

 • Deň uveďte číslom, mesiac slovom, rok uveďte číslom.
 • t.j. sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť. Nezabudnite uviesť menu (napríklad EUR alebo USD, prípadne inú menu).
 • Deň uveďte číslom, mesiac slovom, rok uveďte číslom. Pri dátume splatnosti odporúčame uviesť vždy konkrétny dátum. Uvedenie lehoty splatnosti alebo „na videnie“ môže spôsobiť pri prípadnom omeškaní dlžníka komplikácie, ktoré je potrebné riešiť výlučne v súlade so zmenkovým a šekovým zákonom.
 • (t.j. miesto, kde bude dlžník povinný zmenku zaplatiť). Odporúčame uviesť miesto bydliska veriteľa (t.j. komu je dlžník povinný dlh uhradiť).
 • V šiestom kroku je potrebné uviesť, komu bude dlžník povinný dlh uhradiť (t.j. zmenkový veriteľ).

  • a) fyzická osoba nepodnikateľ,
  • b) fyzická osoba podnikateľ,
  • c) právnická osoba

  Ak je veriteľom fyzická osoba nepodnikateľ, je potrebné vyplniť:

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • trvalý pobyt
  • bydlisko
  • občianstvo

  Ak je veriteľom fyzická osoba podnikateľ, je potrebné vyplniť:

  • obchodné meno
  • IČO
  • sídlo

  POZOR ! (údaje vypĺňajte podľa údajov uvedených v živnostenskom registri na stranke www.zrsr.sk)

  Ak je veriteľom právnická osoba, je potrebné vyplniť

  • obchodné meno
  • IČO
  • sídlo

  V ôsmom kroku je potrebné uviesť dlžníka (vystaviteľa vlastnej zmenky) Najskôr si vyberte z možností, ktoré ponúka aplikácia.

  Je možné si vybrať z týchto 3 možnosti:

  • a) fyzická osoba nepodnikateľ,
  • b) fyzická osoba podnikateľ,
  • c) právnická osoba

  Ak je dlžníkom fyzická osoba nepodnikateľ, je potrebné vyplniť:

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • trvalý pobyt
  • bydlisko
  • občianstvo

  Ak je dlžníkom fyzická osoba podnikateľ, je potrebné vyplniť:

  • obchodné meno
  • IČO
  • sídlo

  POZOR ! (údaje vypĺňajte podľa údajov uvedených v živnostenskom registri na stranke www.zrsr.sk)

  Ak je veriteľom právnická osoba, je potrebné vyplniť

  • obchodné meno
  • IČO
  • sídlo
  • zástupcu, t.j. osobu, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby

  POZOR ! (údaje vypĺňajte podľa údajov uvedených v obchodnom registri na stránke www.orsr.sk)

  Vyplnenie všetkých vyššie uvedených krokov (1.až 8.) je povinné.

 • Po vyplnení všetkých povinných krokov stlačíte „Stiahnuť“.
 • Systém vám vygeneruje dokument vo formáte PDF, ktorý je potrebné podpísať. Uvedený dokument je potrebné podpísať zo strany dlžníka.

Určite odporúčame nechať overiť podpis dlžníka na tomto dokumente. Nie je to však podmienkou platnosti zmenky.

V zmenke je zakomponovaná aj rozhodcovská doložka, ktorá zmenkovému veriteľovi zabezpečí to, že v prípade, ak by dlžník nesplácal svoj dlh riadne a včas, veriteľ sa môže obrátiť na rozhodcovský súd a požadovať, aby rozhodcovský súd rozhodol a zaviazal dlžníka k úhrade celého dlhu. Konanie na rozhodcovskom súde je v priemere 10-krát rýchlejšie ako súdne konanie. V rozhodcovskom konaní je možné získať rozhodcovský rozsudok (t.j. právoplatné súdne rozhodnutie) v priebehu pár týždňov. Právna sila rozhodcovského rozsudku je rovnaká ako rozsudku všeobecného súdu (alebo zmenkového platobného rozkazu) a takisto je exekučným titulom. Ďalšom výhodou okrem rýchlosti je aj nižší súdny poplatok (namiesto 6 %, ktorý sa platí všeobecnému súdu, zaplatíte 5 % z hodnoty sporu). Treťou výhodou je nemožnosť sa odvolať proti rozsudku rozhodcovského súdu. Konanie pred rozhodcovským súdom je jednostupňové.