Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Vlastná zmenka a jej náležitosti

Vlastná zmenka (ktorej sa venuje táto stránka www.zmenka-vzor.sk) sa používa vtedy, ak veriteľ chce svoju pohľadávku voči dlžníkovi riadne zabezpečiť. Vlastná zmenka zabezpečí veriteľovi nielen rýchle konanie, ale prenáša dôkazne bremeno na dlžníka. To isté platí aj pre bianko zmenku. Dôkazné bremeno obvykle v súdnom konaní znáša strana, ktorá tvrdí určitú skutočnosť. Ten, kto unesie dôkazné bremeno tvrdenia, je v konaní úspešný. Pri zmenkách sa dôkazné bremeno o neexistencii dlhu prenáša na dlžníka. Pokiaľ dlžník nepreukáže opak, má sa za to, že dlh existuje. Vlastná zmenka (pokiaľ je správne vyplnená) je dostatočne silným nástrojom na získanie exekučného titulu. Na týchto stránkach Vás systém navedie tak, aby ste pri vyplnení vlastnej zmenky nezabudli na žiadnu podstatnú okolnosť. Vlastná zmenka bez protestu navyše obsahuje rozhodcovskú doložku, ktorá pre veriteľa znamená nielen rýchlejšie získanie exekučného titulu (na rozdiel od všeobecných súdov), ale aj úsporu na súdnom poplatku.

Vlastná zmenka obsahuje:

  • označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná
  • bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu
  • údaj sročnosti
  • údaj miesta, kde sa má platiť
  • meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť
  • dátum a miesto vystavenia zmenky
  • podpis vystaviteľa

Listina, v ktorej chýba niektorá náležitosť uvedená v predchádzajúcom paragrafe, nie je platná ako vlastná zmenka, s výhradou prípadov uvedených v nasledujúcich odsekoch.

O vlastnej zmenke, v ktorej niet údaja sročnosti, platí, že je sročná na videnie.

Ak niet osobitného údaja, platí, že miesto vystavenia zmenky je miestom platobným a zároveň miestom vystaviteľovho bydliska.

Ak nie je vo vlastnej zmenke udané miesto vystavenia, platí, že bola vystavená v mieste, uvedenom pri mene vystaviteľa.