Vytvorte si vlastnú zmenku rýchlo a správne

Rozdiel medzi vlastnou a cudzou zmenkou

Rozdiel medzi vlastnou a cudzou zmenkou spočíva najmä v tom kto vyrovná záväzok vyplývajúci zo zmenky.

Vlastná zmenka (sola) - v prípade vlastnej zmenky, zmenku uhradí vystaviteľ zmenky. Vlastná zmenka je písomný prísľub. Pri vlastnej zmenke sa vyskytujú 2 osoby (ak nepočítame zmenkového ručiteľa) a to vystaviteľ zmenky(dlžník) a príjemca zmenky (remitent, veriteľ)

Cudzia zmenka (trata) - cudziu zmenku uhradí na príkaz vystavovateľa zmenky (trasanta) tretia osoba (trasat) v prospech remitenta. Cudzia zmenka teda obsahuje príkaz vysvavovateľa zmenky tretej osobe (obyčajne banke), aby bola vyplatená určitá suma veriteľovi (cudzia zmenka obsahuje slová: "za túto zmenku zaplaťte"). Na tejto zmenke sa zúčastňujú teda tri osoby.